دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 96-95 از تاریخ 7/11/95 لغایت 13/11/95 می باشد

قبل از اخذ درس رعایت نکات زیر ضروری است :

1-نسبت به تسویه حساب مالی گذشته و پرداخت شهریه ثابت نیمسال جاری اقدام فرمایید

2-الزامیست قبل از اخذ درس نسبت به تعیین دروس انتخابی و محاسبه شهریه متغیر اقدام فرمایید

(جهت محاسبه شهریه نیمسال جاری از گزینه فرمول محاسبه شهریه درقسمت امور مالی  استفاده نمایید)

3- پس از تعیین مبلغ شهریه نمیسال جاری الزامیست نسبت به تسویه آن اقدام فرمایید تا دروس انتخابی خود را اخذ نمایید

Untitled-1

TELEGRAMhttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/image892.jpgimage345http://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/FoodSys.jpghttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/Library.jpghttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/Picture1.png