رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

دوشنبه 29 آبان ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.07.30
IP Address: 192.168.1.1
آنلاين:75
 
دانشگاه آزاد اسلامي

 

انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 97-96 از  12/06/96 می باشد

قبل از اخذ درس رعایت نکات زیر ضروری است :

1-نسبت به تسویه حساب مالی گذشته و پرداخت شهریه ثابت نیمسال جاری اقدام فرمایید

2-الزامیست قبل از اخذ درس نسبت به تعیین دروس انتخابی و محاسبه شهریه متغیر اقدام فرمایید

(جهت محاسبه شهریه نیمسال جاری از گزینه فرمول محاسبه شهریه درقسمت امور مالی  استفاده نمایید)

 رعایت پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو می باشد

3- پس از تعیین مبلغ شهریه نمیسال جاری الزامیست نسبت به تسویه آن اقدام فرمایید تا دروس انتخابی خود را اخذ نمایید

 

https://telegram.me/iaujouybarhttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/Picture1.pnghttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/image892.jpghttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/FoodSys.jpghttp://jouybariau.ac.ir/_DouranPortal/images/Library.jpg

 

 


1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.